torsdag 19 juli 2012

Blixt och dunder på Saturnus

Jag skrev här i bloggen i november 2011 om den stora stormen på Saturnus (se artikel r). Det har blåst häftigt under en lång period nu på Saturnus och rymdsonden Cassini har lyckats fånga detta oväder på bild. Det är första gången man i synligt ljus lyckats fotografera blixtarna (den blå pricken) på Saturnus solsida. Blixtarnas intensitet tycks vara fullt jämförbara med de kraftigaste blixtarna här på jorden.

Click here for larger version of PIA14921
(Bildkälla: NASA)

Ett maratonlopp på Mars - kan det vara något?!

Ett maratonlopp är som bekant lite drygt 42 kilometer långt. 42.195 meter för att vara exakt. Enligt myten ska den grekiska soldaten Feidippides ha sprungit sträckan Marathon-Aten år 490 f.Kr för att meddela att grekerna besegrat perserna i ett stort slag. Nu, 2.500 år senare, har Marsfordonet Opportunity nästan rullat ett helt maratonlopp. Det fattas knappa 7 kilometer tills denna bedrift utförts. Det går dock i sakta mak i och med att Opportunity bara färdas nägra tiotal meter om dagen, i bästa fall, men det är en uthållig rackare den där Opportunity. Den har ju faktiskt hållit igång i snart 8 år och kan tänkas rulla ett bra tag till. Om ett par veckor får den dessutom sällskap av det mycket större Marsfordonet Curiosity. En längre artikel om detta fordon kommer här i bloggen inom kort.

SpaceDaily skriver om det marsianska maratonloppet på sin websida.


Opportunitys Maraton på Mars (det gula strecket) (Bildkälla: NASA)


Rymdteleskopet Spitzer har eventuellt upptäckt en liten exoplanet

Rymdteleskopet Spitzer har upptäckt en tänkbar exoplanet som är mindre än jorden. Exoplanetkandidaten kallas tillsvidare UCF-1.01 och kretsar kring stjärnan GJ436 som befinner sig 33 ljusår från vårt solsystem. Det är ännu inte bekräftat att det verkligen är en exoplanet, men om det visar sig vara det så är det den minsta planet man hittat såpass nära jorden. Planetens diameter bedöms vara ca 8.400 kilometer, dvs två tredjedelar av jordens diameter. Eftersom den kretsar mycket nära sin stjärna, med en omloppstid på endast 1,4 jorddygn är det het planet, med en yttemperatur på uppemot 600 grader Celcius. Forskarna tror att planetytan t o m kan ha smält av hettan och att ytan kan vara täckt av magma. Man misstänker också att det kan finnas ytterligare en exoplanet som kretsar kring GJ436. Läs mer om fyndet på NASA:s websida.


Illustration av UCF-1.01 (Bildkälla: NASA)