söndag 23 september 2012

Lite ändringar i bloggdesign och nytt twitterkonto

Jag har ändrat lite i bloggens design och lyft upp KATEGORIER högre upp på sidan. Här finns alla blogginlägg sorterade under olika huvudrubriker. Länkar till websidor och andra bloggar har därmed hamnat längre ner på sidan.

Även twitterkontot är nytt. Eftersom kontot "rymdsond" var ledigt så tog jag förstås det.

Vulkanutbrott på Merkurius har format planetens yta

Planeten Merkurius har haft häftiga vulkanutbrott i sin tidiga historia som format planetens yta. Rymdsonden Messenger har med sin röntgenspektrometer studerat Merkurius och upptäckt att ytmaterians sammansättning varierar mellan olika områden på planeten. Kraftiga vulkanutbrott har skapat slätter som har lägre halter av vissa grundämnen än de områden som inte varit utsatta för vulkanutbrott. Magman som vällt fram vid utbrotten har alltså bestått av delvis andra ämnen.

Det tycks som om Merkurius haft en ganska våldsam historia med både stora meteornedslag och häftiga vulkanutbrott. Bilden nedan visar ett område som heter Calorisbassängen (det stora gula området). Bassängen som är hela 1.300 kilometer i diameter har skapats vid ett stort meteornedslag som i sin tur aktiverade vulkaner som sprutade enorma mängder lava som fyllde bassängen och formade en relativt slät yta i denna.

NASA skriver om senaste nytt vad gäller Messengers utforskning av Merkurius HÄR.(Bildkälla: NASA)

Svenska rymdbudgeten uppgår till ca 1 miljard kronor

Häromdagen presenterade regeringen sin budgetproposition för 2013. I den framgår att svensk rymdverksamhet får ett tillskott med 75 miljoner kronor för att ge förutsättningar för svensk medverkan i olika internationella rymdprojekt. Sammantaget föreslås svensk rymdforskning få närmare 1 miljard kronor 2013 fördelat på:

  • Rymdforskning - 348,6 miljoner kronor
  • Rymdstyrelsen - 577,3 miljoner kronor
  • Institutet för rymdfysik 48,5 miljoner kronor
Av rymdstyrelsens anslag går 26 miljoner kronor till förvaltning och resterande 551,3 till avgifter till internationella organisationer.

Utöver det får Vetenskapsrådet ca 5,5 miljarder kronor. Möjligen blir det en slant över till astronomisk forskning även inom den budgetramen. Den budgetintresserade kan studera regeringens budgetproposiotion mer i detalj HÄR. Websidan Arielspace.se skriver också en hel del om budgetförslaget i flera artiklar (kolla HÄR). Det verkar som Rymdstyrelsen och branschorganisationen Swedish Aerospace Industries är nöjda med budgettillskottet.