fredag 19 april 2013

Senaste nytt om Kepler 62 och 69 samt om exoplanetforskningen i stort

Keplerteleskopets upptäckt av de tre jordlika exoplaneterna Kepler 62e, Kepler 62f och Kepler 69c har gett eko i massmedia. Så gott som alla ledande tidningar skriver om upptäckten. Intresset för planeter kring andra stjärnor ökar för varje upptäckt. Den som vill fördjupa sig lite i den senaste tidens exoplanetutforskning kan t.ex studera mina bloggartiklar i ämnet HÄR. Det har blivit en hel drös med artiklar bara den senaste veckan. Se också fliken "Exoplaneter", med lite basfakta bl a om hur man letar efter exoplaneter Även Populär Astronomi har en stor mängd artiklar om Exoplaneter. Det finns förstås en rad engelskspråkiga websidor som skriver utförligt om exoplaneter. Ett exempel på en sådan sida är SpaceDaily. Även NASA har websidor i ämnet (se bl a den HÄR).

Som vanligt när det gäller exoplaneter är det en hel del spekulationer med i rapporteringen. Det gäller såväl NASA:s rapportering och hur den vidareförmedlas i media. Det rapporteras om tänkbara "vattenvärldar" på ett par av Kepler-planeterna och om goda förutsättningar för liv. Sanningen är att om detta vet man ingenting. Faktum är att det enda man med hygglig precision känner till är planeternas storlek och deras avstånd från stjärnan. Utifrån kunskap om stjärnans storlek kan man beräkna den beboeliga zonens omfattning och bedöma om planeterna ligger innanför denna zon. Det är viktigt att påpeka att en planet inte automatiskt är beboelig bara för att den ligger i den beboeliga zonen. Planetens sammansättning, atmosfär, magnetfält m.m är väl så betydelsefullt. I dagsläget vet vi som sagt inte så värst mycket om dessa viktiga faktorer för liv på de nyligen upptäckta planeterna. Det vi dock vet är att de tack vare rätt avstånd från stjärnorna har goda förutsättningar för att liv ska kunna uppstå. Huruvida liv finns på planeterna kräver betydligt mer avancerad utforskning med ett ännu bättre teleskop än Kepler.

Bilderna nedan visar de två nyupptäckta planetsystemen, med jämförelse med vårt solsystems innersta planeter. Noteras bör att Kepler 62-systemet på många sätt liknar vårt solsystem. Det kan ju tänkas att det finns större gasplaneter längre ut från stjärnan som skulle kunna motsvara Jupiter, Saturnus och de andra större planeterna i vårt solsystem. Det är ju lite extra spännande också att det finns två relativt små planeter i den beboeliga zonen. Det kan ju sätta igång fantasin! Tänk om båda planeterna har utvecklat liv som successivt blivit så intelligent att man kan göra rymdfärder. Kan det då tänkas att man umgås fredligt med sin planetgranne eller sätter man igång att utplåna varandra. Fast nu är det spekulation på hög nivå från min sida!


(Bildkälla: NASA)


(Bildkälla: NASA)Veckans exoplanetskämt lyder så här:

- "Hur vet man om en planet har intelligent liv?"

- "Man söker efter freon!"

- "Va!"

- "Finns det höga halter av freon i atmosfären så har man uppfunnit kyl och frys på planeten!"