lördag 16 juli 2011

Fortsatt osäkert för JAMES WEBB-teleskopet

Hårda budgetförhandlingar pågår i den amerikanska kongressen. För att minska det stora budgetunderskottet kommer sannolikt besparingar att göras inom ett flertal olika områden, bl a inom NASA:s ansvarsområde. Förslag har lagts i en av kongressens kommittér om att skrota James Webb-teleskopet, som var planerat att ersätta Hubble-teleskopet. Hittills har 3,5 miljarder dollar spenderats i projektet. Enligt de senaste bedömningarna krävs ytterligare minst 3 miljarder dollar innan teleskopet är klart att sändas upp i rymden. Enligt president Obamas senaste budgetförslag anslogs 375 miljoner dollar per år till teleskopprojektet. Om inga ytterligare besparingar görs innebär det att James Webb-teleskopet kommer upp tidigast år 2020. Risken är väl också uppenbar att ytterligare kostnadsökningar uppstår under den långa projekttiden.

6,5 miljarder dollar i totalkostnad är oerhört stora pengar. Det bör dock påpekas att Hubble-teleskopet hittills kostat ca 10 miljarder dollar. Det intressanta med James Webb-teleskopet är att den, med sin 6,5-metersspegel,  skulle kunna se ända till universums barndom och strax efter Big Bang. Galaxerna på mer än 13 miljarder ljusårs avstånd blir möjliga att studera mer detaljerat med detta avancerade rymdteleskop, vilket skulle ge ökade kunskaper om hur galaxer och stjärnor bildas. Även solsystemet med dess planeter, månar, asteroider m.m kan studeras med en helt annan skärpa. Som sagt: Det vore ju synd om det hela inte blev av.


Illustration av James webb-teleskopets konstruktion (Bildkälla: NASA)

Lär mer på: http://spaceflightnow.com/news/n1107/14jwst/index.html