söndag 18 mars 2012

Över hundra stjärnor med mer än en planet

Jakten på planeter kring andra stjärnor än vår egen sol fortsätter. Det är ett stort antal observatorier jorden runt och i rymden som letar efter dessa exoplaneter. Websidan Exoplanet.eu redovisar data för samtliga exoplaneter. Till dags dato har man hittat 762 planeter. Det finns ganska många multitplanetfynd, dvs upptäckter av stjärnor med mer än en planet. Hittills har man hittat 101 sådana stjärnsystem. Jag har roat mig med att studera data för dessa system, dels på Exoplanet-websidan, dels i engelskspråkiga Wikipedia. Här kommer lite fakta om de större planetsystemen. System med 4 eller fler planeter är:


 • HD 10180 (6 planeter + 1 ännu obekräftad planet) - en stjärna (G-typ) lik vår sol vad gäller massa och yttemperatur, ca 127 ljusår från oss. De bekräftade planeterna är alla betydligt större än jorden. HD 10180 b som ännu inte bekräftats vara en exoplanet kan vara i jordstorlek. Den tycks dock kretsa mycket nära stjärnan och är sannolikt glödhet.
 • Kepler-11 (6 planeter) - en stjärna (G-typ) som är lik vår sol vad gäller massa och yttemperatur, ca 2.000 ljusår från oss. De 6 planeterna, som alla är större än jorden, kretsar nära stjärnan. Det är ett mycket kompakt planetsystem, vilket framgår av bilden nedan. 
 ´
Omloppsbanorna i Kepler-11-systemet i jämförelse med vårt solsystem (Bildkälla: NASA)


 • 55 Cancri (5 planeter) - ett dubbelstjärnesystem, ca 40 ljusår från oss, där den ena stjärnan är av G-typ liksom vår sol och har ungefär samma massa, radie och yttemperatur som solen. Den andra stjärnan är en mindre röd dvärgstjärna. Under åren 1997 - 2007 har man successivt hittat allt fler planeter runt stjärnan. Samtliga planeter är större än jorden och 4 av dem kretsar relativt nära stjärnan. Den femte kretsar runt stjärnan på ungefär samma avstånd som Jupiter runt solen. 
 • Kepler-20 (5 planeter) - en stjärna av G-typ likt vår sol och med en massa som är något mindre än solens. Stjärnan är ca 950 ljusår från oss. De 5 planeterna upptäcktes 2011 och det blev mycket publicitet kring fyndet (se artikel här i bloggen). Två av planeterna liknar jorden i storlek, men kretsar mycket nära sin stjärna. Den höga temperaturen gör att de är allt annat än beboeliga. 
 • Kepler-33 (5 planeter) - en stjärna av G- eller F-typ) med något större massa än solen. Keplerteleskopet upptäckte i januari 2012 hela 5 planeter kring stjärnan. De kretsar dock väldigt nära sin stjärna och lär vara synnerligen heta. Jag skrev om fyndet här i bloggen i slutet av januari (läs här).
 • Gliese 876 (4 planeter) - en röd dvärgstjärna, ca 15 ljusår från oss. Stjärnans massa är endast en tredjedel av solens. Alla 4 planeterna har större massa än jorden och kretsar relativt nära sin stjärna. 
 • Gliese 581 (4 planeter + 2 ännu obekräftade planeter) - en röd dvärgstjärna, ca 20 ljusår från oss. Stjärnans massa är som Gliese 876, dvs en tredjedel av solens. Alla planeterna har större massa än jorden, men en av dem, Gliese 581 e, är bara dubbelt så massiv som vår jord. Flera av planeterna har fått stor uppmärksamhet eftersom de är relativt små och några av dem kan befinna sig inom den s.k beboeliga zonen. Särskilt Gliese 581 g har det spekulerats en hel del om, eftersom data tyder på att den ligger mitt i zonen. Den är dock ännu inte en bekräftad exoplanet. Även Gliese 581 d är inom denna zon och är kanske ännu mer intressant. Observationer av denna planet antyder förekomst av en atmosfär och kanske också flytande vatten.
 
Gliese 581-systemet (Bildkälla: Wikipedia)

 • Upsilon Andromedae (4 planeter) - ett dubbelstjärnesystem, ca 44 ljusår från oss. Den större av stjärnorna är en vit dvärg (F-typ) med något större massa än solen. Den andra stjärnan är en röd dvärgstjärna. Alla 4 planeterna är betydligt större än jorden, och två av dem till och med mer än 10 gånger massivare än Jupiter. Detta stjärnsystem var det första man upptäckte med flera planeter och också det första planetsystemet i ett dubbelstjärnesystem. 
 • KOI-730 (4 planeter) - en stjärna som har något större massa än solen. De 4 planeterna är alla betydligt större än jorden och kretsar nära stjärnan. Systemet upptäcktes av Keplerteleskopet och det var en del skriverier om fyndet då två av planeterna tycktes ha samma omloppsbana runt stjärnan (se artikel i New Scientist). Av senare data att döma verkar det dock vara olika omloppsbanor för samtliga fyra planeter.
 • Mu Arae (4 planeter) - en stjärna (G-typ), som liknar vår sol vad gäller massa och yttemperatur, ca 50 ljusår från oss. Av de 4 planeterna är 3 betydligt större än jorden. Den innersta planeten är en s.k superjord och var den första av denna typ som upptäcktes (2004). Den kretsar dock väldigt nära stjärnan och är mycket het.
 • HR 8799 (4 planeter) - en stjärna (A-typ), som har en massa som är drygt 50% större än solens, ca 130 ljusår från oss. Stjärnan är mycklet ung, endast ca 30 miljoner år gammal. De 4 planeterna är alla mycket massiva, mellan 7 och 10 gånger Jupiters massa, och kretsar på stora avstånd från stjärnan. Dessa planeter var bland de första att upptäckas med hjälp av jordbaserade teleskop när de passerade "solskivan". Det är mycket möjligt att det finns mindre planeter innanför dessa jätteplaneter. Forskare tror att HD 8799 kan vara ett system där planeter fortfarande är under bildande. 
Förutom dessa stora planetsystem har man dessutom upptäckt 19 stjärnsystem med 3 planeter.

Det är intressant att se att det är ganska många stjärnor som liknar vår sol som har ett flertal planeter. Med bättre observationsmöjligheter (om och när James Webb-teleskopet kommmer upp, alternativt allt kraftfullare jordbaserade teleskop) kommer fler planeter av jordens storlek att upptäckas. Med tiden dyker det säkert upp ett antal jordliknande planeter på rätt avstånd från sin solliknande stjärna.