lördag 2 mars 2013

Fem rejäla solutbrott på ett par dagar!

Solen har varit mycket aktiv de senaste dagarna och hade fem rejäla solutbrott 26-28 februari. Rymdsonden SOHO har fångat dessa koronamassutkastningar på bild och nedan visas alla utbrotten i en och samma bild. Intressant att notera är att utbrotten ser helt olika ut, där särskilt utbrottet på solens högra sida skiljer sig från de andra. Det ser ut som en virvel som slungas ut från solen.


(Bildkälla: NASA)


Trots dessa utbrott har solen varit ganska lugn de senaste månaderna. 2013 väntades solaktiviteten vara på topp i solens 11-åriga cykel, men nu tror forskarna att solmax kan ha dubbla toppar. Det innebär att det blir två lite mindre toppar tätt efter varandra och inte en stor topp. Så var det de två senaste gångerna i slutet av 1980-talet och i början av 2000-talet. I slutet av 2011 var det ganska hög solaktivitet och man tror att det kan bli en andra topp i år eller nästa år. Jag hittade en NASA-film på bloggen Rymdväder som beskriver det hela. 


(Källa: NASA)

Kometen som nästan krockar med Mars

I veckan som gått har det kommit rapporter om en komet som riskerar att krocka med Mars i oktober nästa år. De senaste uppgifterna om kometen, C/2013 A1, är att den passerar Mars på ett avstånd av endast 38.000 kilometer. Det är extremt nära! Emily Lakdawalla rapporterar om kometen på Planetary Societys websida. Kometer sprider som bekant ut en massa partiklar i sin bana och det kan finnas risk för att rymdsonder kring Mars kan träffas av sådana partiklar. Även om partiklar, huvudsakligen is och damm, är små skulle de träffa en rymdsond med en så stor hastighet att de utan tvekan skulle åstadkomma stor skada. För en observatör på Mars hade denna kometpassage utan tvekan varit riktigt spektakulär! Man får hoppas att rymdsonderna kring Mars kan fånga kometen på bild.


Illustration av komet (Bildkälla: NASA)