måndag 25 juni 2012

Det finns stora mängder vatten i Mars inre

En ny forskningsstudie visar att planeten Mars har stora mängder vatten under ytan. Man har studerat några Marsmeteoriter som härstammar från Mars inre och funnit att vattenhalten i Mars mantel motsvarar den som jorden har i sin mantel. Hittills har forskarna trott att endast jorden har större mängder vatten i manteln, området mellan kärnan och jordskorpan.

De meteoriter man studerat tros ha kastats ut från Mars redan för 2,5 miljarder år sedan och ger forskarna en hel del information om de processer som skapar planeter. En mängd studier visar att det finns och har funnits vatten på Mars. Låt oss hoppas att något av de Marsfordon som framöver ska studera Marsytan finner mer konkreta bevis på vattenförekomst. Läs mer om fynden här.

Saturnus jetströmmar får sin förklaring

Mycket kraftiga jetströmmar härjar i Saturnus atmosfär och forskarna har länge undrat hur dom uppstår. Det ser nu ut som om man funnit en förklaring på detta lilla mysterium. Forskarna har studerat en rad bilder som rymdsonden Cassini tagit och utifrån dessa funnit att jetströmmarna skapas av Saturnus inre värme. Denna värme medför att vatten kondenserar och skapar temperaturskillnader i atmosfären. Dessa atmosfäriska störningar sätter fart på jetströmmarna. Tidigare har man trott att det möjligen kunde vara solens värme som ger energi till jetströmmarna, men nu pekar det mesta alltså på att det är planeten själv som orsakar strömmarna. Lär mer om dessa nya forskningsrön här.


Pilen pekar på en kraftig jetström (Bildkälla: NASA)