tisdag 9 augusti 2011

Boeing vill sända egna ”piloter” ut i rymden

BBC rapporterar att Boeing har planer på att ta fram en rymdkapsel som kan sändas upp i rymden. Boeing vill att deras egna ”piloter” bemannar kapseln, som planeras skjutas upp år 2015. Kapseln, som har sju säten, sänds upp med hjälp av en Atlas V-raket. NASA har uppmanat ett antal amerikanska företag att ta fram förslag på kommersiellt hållbara lösningar för bemannade rymdfärder runt jorden och till den internationella rymdstationen. Tanken är att NASA ska köpa tjänster av dessa företag till en betydligt lägre kostnad än vad som var fallet med NASA:s egna rymdfärjor.

Boeing ship
Illustration som visar Boeings kapsel (Bildkälla: Boeing)

Ett annat företag som redan kommit ur startgroparna vad gäller utveckling av rymdfärjor är SpaceX. Testuppskjutningar har gjorts under 2010 och företaget blev därmed det första att placera en rymdsond i omloppsbana runt jorden. Detta företag är faktiskt redan så långt framme att en testuppskjutning av deras rymdsond Dragon till den internationella rymdstationen kan komma att ske redan i november i år. Projektet drivs i nära samverkan med NASA. Planer finns också att inom 10-15 år skicka en rymdsond till Mars.

Rymdsonden Dragon med utfällda solpaneler (Bildkälla: SpaceX)

Antalet rymdaktörer ser alltså ut att öka de närmaste åren. Amerikanska, ryska, kinesiska, europeiska och japanska rymdprojekt kompletteras nu också med kommersiellt drivna projekt. Undrar just när den första rymdtaxin går att beställa?


Bild på Saturnusmånen Titans yta

Rymdsonden CASSINI visar i en radarbild tre detaljer som karakteriserar Saturnusmånen Titans yta. Det är en blandning av långa sanddynor, kratrar och den lite gåtfulla Xanadu-regionen på Titan. Xanadu är ett starkt reflekterande område nära månens ekvator som första gången upptäcktes av Hubble-teleskopet år 1994. Området har sedan mer i detalj kartlagts av rymdsonden Cassini. Man tror att området består av is som reflekterar solljus och därför ser helt vitt ut. På Titan finns också mörka områden som ser ut som vidsträckta slätter.

Radar image of Titan
Ett randigt Titanlandskap (Bildkälla: NASA)

File:Titan2005.jpg
Titans mörka och ljusa partier (Bildkälla: NASA)

Titan är en spännande måne. Dels är det solsystemets näst största måne (efter Jupitermånen Ganymedes), dels är det den enda månen med en tät atmosfär. Månen är större än planeten Merkurius.I juli 2006 upptäcktes sjöar bestående av kolväte i den norra polarregionen.