onsdag 20 november 2013

Tveksamt om planeter med liv kan finnas kring röda dvärgstjärnor

Röda dvärgstjärnor är den vanligaste typen av stjärnor i vår galax Vintergatan. De utgör ca 75 procent av alla stjärnor. Många exoplanetforskare har föreslagit att man borde söka efter jordkopior kring denna typ av stjärnor. Det finns flera goda skäl att söka efter planeter kring röda dvärgar. De är som sagt talrika. De är också långlivade i och med att de förbränner väte sakta. Det gör att det finns gott om tid för planeter att utveckla liv. Ytterligare en faktor av betydelse är att det är lättare att hitta planeter krig ljussvaga stjärnor. Röda dvärgstjärnor borde därför vara perfekta studieobjekt. Ett flertal forskningsstudier under senare tid talar dock mot detta. Miljön tycks helt enkelt vara ganska ohälsosam för liv. NASA rapporterar senaste forskningsnytt i frågan på sin exoplanetwebsida.


(Bildkälla: NASA)


Vad är då problemet med röda dvärgar? Forskare vid University of S:t Andrews i Skottland har funnit att de flesta av dem roterar ganska snabbt. En snabb rotation innebär ett starkt magnetfält, i vissa fall 1.000 gånger starkare än solens. De röda dvärgarna tycks också ha omfattande solutbrott med enorma koronamassutkastningar. Dessa båda egenskaper hos de röda dvärgarna gör att en eventuell planet inte förmår skydda sig för solvinden och solutbrotten. Planetens eget magnetfält trycks ihop av stjärnans starka magnetfält. Solvinden riskerar att blåsa bort planeters atmosfärer. Eftersom den beboeliga zonen kring dvärgstjärnor ligger mycket närmare stjärnan än kring en solliknande stjärna blir det hela än mer bekymmersamt. Forskarna anser det dock inte helt uteslutet med planeter med liv kring röda dvärgar. Om stjärnan är gammal och rotationshastigheten saktat in kan förutsättningarna vara bättre.