onsdag 26 oktober 2011

Var är alla rymdsonder i november?

Planetary Societys bloggare Emily Lakdawalla har uppdaterat sin statusrapport avseende rymdsonderna i vårt solsystem. Klicka här för att se var alla rymdsonder befinner sig i november 2011 (Bilden är skapad av Olaf Frohn).

Det blir en intensiv månad att se fram emot. Rymdsonderna Phobos-Grunt och Yinghuo-1, som sänds upp samtidigt, är inne i de sista förberedelserna inför uppskjutningen som nu planeras ske den 9 november (Moskvatid). NASA:s Mars Science Laboratory, med rymdfordonet Curiosity planeras sändas upp tidigast 25 november.

Läs mer på: http://www.planetary.org/blog/article/00003235/

Ny statusrapport från NASA om kommersiell rymdfart

NASA har publicerat en ny statusrapport avseende läget för kommersiell rymdfart. Rapporten redovisar NASA:s bedömning av hur långt sex av NASA:s industripartners har kommit på vägen mot kommersiell rymdfart. För NASA handlar det i första hand om att med hjälp av ett eller flera privata företag minska beroendet av ryska transporter till den Internationella Rymdstationen ISS. NASA har satt upp totalt 57 s.k milstolpar i arbetet för att utveckla kommersiell rymdfart. På ett halvår har de sex företagen uppnått 21 av milstolparna. Dessa milstolpar handlar i stor utsträckning av att genomföra ett antal tester för att visa att man har kapaciteten att genomföra rymduppdrag åt NASA.

Artist's concept of commercial spaceport
(Bildkälla: NASA)

De sex företagen är Blue Origin, Boeing, Sierra Nevada Corporation, SpaceX, United Launch Alliance och Alliant Techsystems.

Läs mer på: http://www.nasa.gov/pdf/598228main_October_2011_CSD%2060%20Day%20Report_508.pdf

Ska det bli nysatsning på svenska forskningssatelliter?

Robert Cumming skriver på Populär Astronomis websida om Rymdstyrelsens planer på en ny svensk forskningssatellit. Det vore kul med en lite mer offensiv svensk satsning på rymdsonder och forskningssatelliter. Visst är det bra med samarbetet inom ramen för den Europeiska rymdmyndigheten ESA, men visst finns både kunnande och pengar för ett eller ett par mindre helsvenska projekt!

Läs mer på: http://www.popast.nu/2011/10/det-blir-en-ny-svensk-forskningssatellit.html