söndag 12 maj 2013

Solen tycks ha vaknat upp ordentligt ur sin dvala!

De senaste veckorna har det varit en hel del solutbrott och det tycks som solen vaknat till liv efter en relativt lång vinterdvala. Websidan Rymdväder rapporterar nästan dagligen om nya utbrott. Att solen är aktiv är helt enligt planen så att säga. I solens 11-åriga cykel är vi just nu i det som brukar kallas för solmaximum-perioden. NASA:s rymdsond Stereo har fångat ett av dessa utbrott på bild. Under de senaste två veckorna har nästan två utbrott per dag kunnat noteras av de rymdsonder som studerar solen (se NASA:s websida HÄR).


(Bildkälla: NASA)


Solens aktivitet varierar som sagt med en periodicitet på ca elva år. Bilden nedan visar antalet solfläckar under de senaste dryga hundra åren. Många solfläckar betyder många solutbrott (klicka på bilden för att förstora den).


(Bildkälla: NASA)

Samma källa har försett jorden och månen med vatten

Länge trodde man att månen var helt torr utan tillstymmelse till vatten. Senare års studier av månytan och dess inre visar dock att det finns lite vatten både på och en bit under ytan. Forskare har funderat på varifrån detta vatten har kommit. Enligt den idag mest vedertagna teorin skapades månen genom att en annan större himlakropp kolliderade med jorden strax efter att jorden bildades för mer än 4 miljarder år sedan. Kollisionen innebar att stor mängd materia kastade ut i rymden. Det klumpade så småningom ihop sig och bildade det som idag är månen. Forskarna trodde att eventuellt vatten dunstat bort i samband med denna himlakroppskrock, men en ny studie visar nu att månen och jorden tycks ha en gemensam källa för det vatten som finns på de båda himlakropparna. Det skulle kunna innebära att en del vatten ändå har "överlevt" den våldsamma kollisionen.

Vad är det då för källa som försett jorden och månen med vatten? Forskarna tror att det är enkla meteoriter, och inte kometer som man tidigare trott, som varit huvudsakliga vattenbärare. Denna slutsats kommer man till genom att bl a studera månmateria som Apolloastronauterna plockade med sig till jorden. Halten deuterium (tungt väte) i förhållande till väte överensstämmer i dessa meteoriter och i månmaterian. Kometer tros ha en högre halt deuterium.  

Astrobiology Magazine skriver om forskningsstudien på sin websida.


Illustration av kollisionen som skapade månen (Bildkälla: NASA)