onsdag 21 december 2011

Rymdsonden DAWN:s första bilder från låg höjd

Rymdsonden DAWN har nu skickat de första bilderna från den nya låga omloppsbana som den har runt asteroiden Vesta. Under en dryg vecka har sonden flugit på endast 200 kilometer över asteroidytan. Det innebär att vi fr o m nu kommer att få se en mängd detaljerade bilder från Vestas mycket ojämna yta. Här kommer som sagt några av de första. Den första bilden visar en relativt nybildad krater med tydligt markerad kraterkant.


En relativt nybildad krater (Bildkälla: NASA)

Delar av Vesta är också relativt jämn. Bilden nedan är tagen i Rhea Silvia-sänkan vid Vestas södra pol.


En ganska ´"ren" och jämn del av Vesta (Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://dawn.jpl.nasa.gov/feature_stories/vesta_low_altitude_images.asp

Mer fakta om gårdagens Keplerfynd

Gårdagens stora nyhet var ju rymdteleskopet Keplers fynd av två jordliknande planeter. De två, Kepler 20e och Kepler 20f, är de första planeterna som i det närmaste överensstämmer med jorden vad gäller storlek. Den ena, Kepler 20e, har en diameter som är 87% av jordens (lite olika uppgifter om diametern förekommer) och den andra, Kepler 20f, har en diameter som är 103% av jordens. De kretsar nära sin stjärna, vilket gör att det är synnerligen varmt på planetytan. Så varmt att t o m glas smälter på Kepler 20e! Det innebär att de båda planeterna inte är innanför den beboeliga zonen. Ur den aspekten är de inte jordlika. Som Robert Cumming skrev igår på Populär Astronomis websida tycks det också vara en aning trångt i Kepler 20-systemet. De två planeterna + ytterligare tre planeter samsas om ett utrymme som motsvarar zonen mellan vår sol och Merkurius.

Det har nu kommit lite mer fakta om de två planeterna. Bland annat Emily Lakdawalla på Planetary Society Blog har skrivit en längre artikel där hon efter att ha studerat alla faktablad har försökt skilja fakta från spekulationer. Jag ska här lämna en kort sammanfattning av det hon skriver och därmed också komplettera det jag själv skrev igår.

  • Stjärnan Kepler 20 med dess planeter har observerats av Keplerteleskopet i totalt 670 dagar. Stjärnan är ungefär lika stor som solen, men något mindre massiv och ljusstark. Den befinner sig ca 1.000 ljusår från oss.
  • Uppgifterna om planetdiametrar kan ha en viss felmarginal, kanske uppemot 10%.
  • Kepler 20e har en omloppstid på 6,1 dygn och Kepler 20f på 19,6 dygn.
  • Med hjälp av Keck-teleskopet och radialhastighetsmetoden har man försökt beräkna de två planeternas massa. En övre gräns är 3 resp 14 jordmassor, men de kan vara betydligt mindre. Forskarna tror att det finns förutsättningar att beräkna planeternas massor mer exakt utifrån Kepler 20-stjärnans rörelser när den påverkas av planeternas gravitationskrafter.
  • Uppgifterna avseende planeternas temperaturer varierar också. Alla uppgifter anger dock temperaturer på över 400 grader Celsius. Ohälsosamt för liv alltså.
  • Förutom de två jordlika planeterna fann Kepler ytterligare tre planeter, Kepler 20b (diameter = 191% av jordens, omloppstid = 3,7 dygn), Kepler 20c (diameter = 307% av jordens, omloppstid = 10,9 dygn) och Kepler 20d (diameter = 275% av jordens, omloppstid = 77,6 dygn). Alla tre är alltså mindre än Neptunus.
An artist's concept of Kepler-20e
En illustration som visar hur det kan tänkas se ut på kokheta Kepler 20e (Bildkälla: NASA)
 
De fem planeterna har en något udda ordning i Kepler 20-systemet där större och mindre planeter kommer om vartannat i turordning räknat från stjärnan och utåt. Det har varit en del spekulationer om de verkligen bildats så och med de inbördes placeringarna eller om de har ”flyttats omkring” i Kepler 20-systemet. Om de ursprungligen befann sig längre ut i Kepler 20-systemet så kan de möjligen ha haft vatten i ett tidigare skede. Kepler 20f som kretsar lite längre ut från stjärnan kan ha lyckats behålla sitt vatten i några miljarder år. Här handlar det dock om mer spekulationer än fakta.
 
Exoplanetutforskningen är sannerligen ett spännande område! Med ett förlängt uppdrag för Keplerteleskopet finns alla förutsättningar för en rad nya fynd under 2012. teleskopet behöver helt enkelt mer tid. Vi har idag lite drygt 700 bekräftade exoplaneter. Jag gissar att antalet fördubblas under nästa år och att det bland de nya fynden kommer att finnas tiotals jordlika planeter. Kanske hittar man någon planet med samma diameter som jorden och på samma avstånd från en solliknande stjärna. Har den dessutom en atmosfär med någotsånär vettig sammansättning så kanske vi kan börja tala om jordkopior.