onsdag 15 augusti 2012

Mount Sharp eller Aeolis Mons - Vad heter berget på Mars egentligen?

Som bekant landade Marsfordonet Curiosity i Galekratern. Uppdraget är att studera denna krater och den mäktiga bergformation som sticker upp hela 5 kilometer från kraterbotten. Men vad heter detta berg egentligen? NASA har i nyhetsförmedlingen kallat berget för Mount Sharp, efter en berömd amerikansk geolog. Internationella Astronomiska Unionen (IAU) har dock gett berget namnet Aeolis Mons utifrån de namngivningsprinciper som IAU tillämpar på solsystemets berg, kratrar m.m. Sky&Telescope har på sin websida en intressant artikel om denna "namnstrid".

NASA tycks inte riktigt vilja följa IAU:s principer, utan vill gärna hedra amerikanska forskare, astronauter m.m genom att namnge olika formationer på planeter, månar m.m efter dem. Vad gäller NASA och Marsutforskningen finns utan tvekan en hel del nationalistiska drag. Det gäller inte bara namnfrågor utan också samarbete med andra rymdmyndigheter. Detta märktes ju inte minst under våren när det stora samarbetsprojektet avseende ExoMars mellan NASA och ESA hamnade i problem när NASA inte längre ville vara med och finansiera sin del. Det är ju inte riktigt bra. Risk finns för att en rymdkapplöpning mellan rymdnationerna återuppstår vad gäller Mars. Det har inte de olika rymdmyndigheterna finanser för att klara av och då kommer andra angelägna rymdprojekt att få stå tillbaka. Detta märks redan nu i det budgetförslag för 2013 som Obama-administrationen i USA lagt fram. Området "Planetary Sciences" får en kraftigt reducerad budget om förslaget går igenom (Mer om budgetförslaget kommer i en artikel inom kort här i bloggen).


Galekratern med sitt höga berg (Bildkälla: NASA)

Rymdsonden Dawn har fått tekniska problem

NASA rapporterar att rymdsonden Dawn har fått vissa tekniska problem. En viss risk finns att sonden kan få svårt att genomföra observationer fullt ut när den inom kort lämnar asteroiden Vesta för att färdas mot dvärgplaneten Ceres. Problemen är likartade de som rymdteleskopet Kepler råkat ut för. Det är en indikator ("Reaction wheel") som syftar till att ha koll på rymdsondens exakta position som krånglar.

Annars kommer det just nu inte så mycket nyheter från Dawn. Det kommer dock dagligen lite bilder från sonden. Här nedan är den senaste som visar Aquilia-kratern som fotograferats från hög resp låg omloppsbana. För bildgalleriet, klicka här.


(Bildkälla: NASA)

Ovanligt med Jupiterstora exoplaneter enligt Keplerforskare

Forskare vid Caltech som studerat rymdteleskopet Keplers data tror att det är relativt ovanligt med exoplaneter av Jupiters storlek. Däremot tycks det vara mycket vanligt med jordstora exoplaneter.  På NASA:s websida om exoplaneter redovisar man de analyser som hittills gjorts av Keplerdata. Forskarna tror att det kan finnas jordstora planeter runt i princip alla stjärnor.

Exoplanetutforskningen har bara börjat, trots att man nu hållit på i 20 år och sökt efter planeter runt andra stjärnor. Inledningsvis hittade man mest stora heta planeter som kretsade nära sina respektive stjärnor. Dessa "heta Jupiters" är förstås lättare att hitta med de metoder som används. De har korta omloppstider och påverkar därmed sina stjärnor mer tydligt. I och med att Keplerteleskopet upptäckt lite drygt 70 planeter och dessutom identifierat ett stort antal exoplanetkandidater har man fått en delvis annan bild av planeter runt andra stjärnor. Enligt forskarna kan det vara så att stjärnor som skapas ur moln med högre halter av metaller lättare bildar Jupiterliknande planeter. Jordbaserade teleskop har studerat vår närmaste omgivning och det finns skäl att tro att stjärnorna i denna del av galaxen har högre halter av metaller och att det därmed har skapats fler Jupiterstora planeter. Keplerteleskopet studerar ett område som innehåller en större variation av stjärnor och där jordliknande planeter lättare bildas. Forskarna ska nu försöka mäta metallhalterna i det område som Keplerteleskopet observerar för att se om teorin håller.

Johnsontop
Andel små och stora exoplaneter (Bildkälla: NASA)

Vad gäller exoplaneter i allmänhet har det varit förvånansvärt lite nya upptäckter i år. Jag hade nog förväntat mig åtminstone några hundra nya exoplaneter, men nyupptäckternas antal under 2012 har hittills stannat vid endast några tiotal. Det är lite förvånande med tanke på att Keplerteamet publicerat en lista på nästan 2.300 exoplanetkandidater. Man hade väl kanske trott att ett stort antal av dessa successivt skulle bli bekräftade som exoplaneter med hjälp av dels jordbaserade teleskop, dels Keplerteleskopet. Det behövs kanske mer tid för att analysera Keplerdata och att vi under 2013 kommer att mer fakta om exoplanetkandidaterna.

Vad gäller Kepler har det varit lite tekniska bekymmer under sommaren som kan ha försenat observationer. De senaste "Kepler Mission Manager Updates" har beskrivit problem med ett av teleskopets s.k "reaction wheels". Det är en indikator som ser till att teleskopets orientering gentemot stjärnorna är korrekt. Det finns totalt fyra sådana indikatorer och för närvarande fungerar alltså endast tre av dessa. Exakt orientering är en förutsättning för att kunna mäta de små ljusvariationer som exoplaneter förorsakar när de passerar "solskivan" på en stjärna. Informationen på Keplerprojektets websida är ganska knapphändig, men det kan vara så att problemen är större än vad man gått ut med. Detta kan vara en förklaring på  varför så få nya exoplaneter upptäckts under 2012.