fredag 5 augusti 2011

Flytande vatten på Mars?

Rymdsonden MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) har observerat något som tycks vara flytande vatten på planeten Mars. Vatten verkar flyta på planetytan under de varmaste månaderna. Det är ju inte första gången man tror sig hitta vatten på denna planet, men de nya observationerna är mer precisa än tidigare observationer. Tidigare observationer har mestadels handlat om förekomst av fruset vatten, men nu tror man alltså att man funnit flytande vatten. Tydliga säsongsvariationer i utseendet på vissa områden på Marsytan antyder att det faktiskt kan vara fråga om små bäckar med vatten. Dessa bäckar är i så fall mellan en halv meter och fem meter breda och ett par hundra meter långa. Det tycks också röra sig om uppemot 1.000 olika små vattenflöden i enskilda områden på Mars.

Det är som sagt inte första gången man observerar något som liknar vatten. Man skulle önska att något Marsfordon kunde sändas till dessa områden i syfte att försöka bekräfta rymdsondens observationer. Förekomsten av flytande vatten är ju en viktig förutsättning för liv på en planet. Hittar man vatten kan man möjligen hitta enklare livsformer, vilket hade varit en fantastisk upptäckt. Ett flertal rymdsonder är snart på väg mot Mars, både i NASA:s regi och i rysk och kinesisk regi. Låt oss hoppas att någon av dessa så småningom ger oss en mer definitiv bild av tillståndet på denna planet.

Läs mer på: http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/aug/HQ_11-245_Mars_Water.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar