torsdag 4 augusti 2011

Har månen skapats av två himlakroppar som krockat?

Forskare vid University of California har lagt fram en teori att månen skapats genom en kollision mellan två himlakroppar som båda kretsade runt jorden. Detta anses ha skett för ca 4 miljarder år sedan. Månens olikhet vad gäller "framsida" och "baksida" har länge förundrat forskarna och nu tror man att denna kollision kan vara en förklaring. Den sida av månen som vetter mot oss är relativt låg och platt medan den andra sidan är betydligt mer bergig. Studien som publiceras idag i tidskriften Nature bygger på teorin att jorden kolliderat med en himlakropp av planeten Mars storlek. Vid denna kollision bildades månen, men också en himlakropp med en diameter på 1.200 kilometer som sedan krockade med månen.

Fortfarande återstår mycket faktainsamling för att prova teorin. Enligt forskarna är rymdsonder till månen, eller ännu hellre bemannade rymdfärder dit, det bästa sättet att utforska om teorin kan bekräftas genom mer direkta observationer och genom insamling av materia från månytan. Här kan LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) samt de nya planerade månsonderna ha en viktig uppgift framöver.

Läs mer på: http://www.nature.com/news/2011/110803/full/news.2011.456.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar