fredag 23 december 2011

Komplexa molekyler på Pluto? Rymdsonden NEW HORIZONS är på väg för att kolla upp det.

Häromdagen kom rapporter om att forskare, med hjälp av data från rymdteleskopet Hubble, funnit tecken på komplexa molekyler på dvärplaneten Pluto. Hubbleteleskopet har ett instrument, Cosmic Origins Spectrograph, som mer detaljerat kan studera förhållanden på t.ex planeter eller andra himlakroppar. Genom spektralanalyser erhålls data om temperatur, densitet, kemisk sammansättning, himlakroppens hastighet i förhållande till oss m.m. Hubbleteleskopet har studerat Pluto lite närmare och funnit tecken på förekomst av komplexa kolvätemolekyler och kväveföreningar på dvärgplanetens yta. Sådana kemiska föreningar kan skapas genom att solljuset påverkar Plutos isiga och kalla yta, som innehåller ämnen såsom metan, kolmonoxid, kväve m.m. Forskarna har vid jämförelser med Hubbledata från 1990-talet funnit att det tycks ha skett förändringar på Plutos yta.

File:Pluto system 2006.jpg
Bild tagen av Hubbleteleskopet (Bildkälla: NASA)

Utforskningen av Pluto är fortfarande i sin linda. Vår kunskap om denna avlägsna himlakropp, som 2006 blev degraderad från planet till dvärgplanet av Internationella Astronomiska Unionen, är fortfarande ytterst begränsad. Därför är det ju utmärkt att rymdsonden NEW HORIZONS är på väg för att utforska denna himlakropp och dess månar. Hubbleteleskopet hittade ju dessutom i juli 2011 en fjärde måne. Det kan tänkas finnas flera ännu ouptäckta månar runt Pluto. I slutet av november i år kom också rapporter om att det kan finnas flytande oceaner under Plutos tjocka istäcke. Jag skrev om det i ett tidigare inlägg, läs här. På sin färd ut mot Pluto tog sonden dessutom en fin bild av Jupiter i slutet av oktober, läs här. Sommaren 2015 lär vi få veta hur det står till med Pluto. Kanske kan nya fakta föranleda en uppgradering till planet igen, vem vet?!

Läs mer på: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/12/111220133803.htm

Läs också: http://pluto.jhuapl.edu/index.php

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar