tisdag 13 december 2011

Ny katalog med exoplaneter i den "beboeliga zonen"

Det finns sedan länge en katalog som listar alla exoplaneter, The Extrasolar Planets Encyklopaedia, men den har nu kompletterats med en katalog som endast registrerar de exoplaneter som finns i den s.k beboeliga zonen och kan vara beboeliga. Det är ett område på ett visst avstånd kring en stjärna där förutsättningar för liv är särskilt goda. Katalogen, The Habitable Exoplanets Catalog, administreras av Planetary Habitability Laboratory, Universitetet i Arecibo, Puerto Rico.

Det är till dags dato endast två exoplaneter som anses kunna vara beboeliga. Dessa är HD 85512 b och Gliese 581 d, där data fullt ut kunnat bekräftas. Det senaste Keplerfyndet Kepler 22 b uppfyller faktiskt inte de uppställda kriterierna som man satt upp. Här saknas dock fortfarande en del viktiga fakta innan man kan uttala sig om denna exoplanet är beboelig eller inte.


(Bildkälla: Planetary Habitability Laboratory)

Siffran under resp planet står för Earth Similarity Index, dvs hur lik jorden en planet bedöms vara. Utöver dessa planeter finns en hop tänkbara beboeliga planeter, se bilden nedan. Planeterna är här rankade efter hur lika jorden de kan tänkas vara och som synes finns ett stort antal planeter som kan vara än mer beboeliga än HD 85512 b och Gliese 581 d, som rankas ganska lågt. Det är fynd som rymdteleskopet Kepler har gjort och där ytterligare studier behövs för att bekräfta huruvida det är beboeliga planeter man hittat.Läs mer på: http://www.universetoday.com/91641/the-habitable-exoplanets-catalog-is-now-online/

Läs också: http://phl.upr.edu/projects/habitable-exoplanets-catalog

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar