fredag 23 mars 2012

Finns det is på glödheta Merkurius?!

På den pågående planetkonferensen i Texas har rymdsonden MESSENGERS observationer av Merkurius diskuterats en hel del. Bilder från planetens nordpol visar tecken på is. Det kan tyckas vara helt omöjligt med tanke på närheten till solen, men eftersom planetens rotationsaxel lutar mindre än 1 grad finns områden (i kratrar) som ligger i ständig skugga. Redan innan Messenger började kretsa runt Merkurius hade det stora Areciboteleskopet (som är ett radioteleskop) i Puerto Rico indikerat att det kunde tänkas finnas is på Merkurius.

Messenger har också mätt temperaturen på Merkurius och utifrån det har denna temperaturkarta skapats. De mörkare områdena är kallare. T o m de mörkaste områdena är för varma för att is ska kunna bestå under en längre tid. Det räcker dock med att komma ett par decimeter under ytan så är temperaturen sådan att större mängder is kan bildas.Temperaturen vid nordpolen (Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.planetary.org/blog/article/00003429/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar