onsdag 17 oktober 2012

Rymdsonden New Horizons är bara 1.000 dagar från Pluto

Rymdsonden New Horizons har varit på väg i ca 7 år på sin färd mot Pluto. Nu återstår bara 1.000 dagar, eller lite knappt tre år innan den når denna dvärgplanet. Den 14 juni 2015 är det tänkt att rymdsonden ska vara framme. På ett av gårdagens seminarier på planetkonferensen i Reno, USA, lyftes frågan om vilka risker som kan finnas för New Horizons på dess färd mot Pluto. Det är inga större risker på vägen genom solsystemet utan riskerna ökar allteftersom sonden når Pluto. Det största hotet mot sonden är alla de små stenar och annan materia som kan tänkas kretsa runt Pluto. När New Horizons sändes upp i januari 2006 hade Pluto tre kända månar. 2011 resp 2012 upptäckte Hubbleteleskopet ytterligare två små månar. Det kanske finns ännu fler. Plutosystemet är därmed komplext, vilket gör det svårnavigerat.

Plutos fem månar kan dra till sig en stor mängd sten, grus m.m. I och med att rymdsonden färdas med mycket hög hastighet, ca 50.000 kilometer per timme, innebär även mycket små gruskorn stora problem om de skulle träffa sonden. Forskarna värderar nu riskerna. Om riskerna bedöms vara stora kan New Horizons inledningsvis styras längre ut från Plutosystemet. Visserligen skulle det innebära att rymdsonden inte kan observera Pluto och dess månar på så nära håll som man från början hade tänkt. Det är dock viktigare med en funktionsduglig rymdsond som kan klara av merparten av uppdraget. Hur sondens omloppsbana runt Pluto blir avgörs först 10 dagar innan sonden når Pluto. Vi får hoppas att inga olyckor sker innan dess.

Plutosystemet med Pluto och dess fem månar (Bildkälla: NASA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar