fredag 13 september 2013

När upptäcker vi liv på en exoplanet?

Utforskningen av exoplaneter fortskrider och vi närmar oss upptäckten av exoplanet nr 1.000. Det kan ske redan före årsskiftet. Även sökandet efter liv i universum fortsätter oförtrutet. Forskarna har ännu inte lyckats identifiera s.k biomarkörer i en exoplanets atmosfär, men det är bara en tidsfråga innan den första upptäckten sker. Astrobiology Magazine skriver på sin webbsida om att nästa generation teleskop kommer att ge helt nya möjligheter för forskarna.

En biomarkör är en slags signal på att någon form av biologisk process pågår. På vår jord ger fotosyntesen upphov till den höga syrehalten och ozonlagret. Mikroorganismer avger ämnen till en planets atmosfär. Om man i en exoplanets atmosfär finner den typen av biomarkörer kan det vara en indikation på att det finns liv på planeten. 

Biomarkörer är signaler som är mycket svåra att identifiera. Det kräver extremt känsliga instrument i avancerade teleskop. Teleskoptekniken utvecklas dock snabbt och inom en 10-årsperiod kan vi ha kommit dithän att exoplaneters atmosfärer kan analyseras mer i detalj. ESO:s European Extremely Large Telescope (E-ELT), som färdigställs i början av 2020-talet, är ett av de teleskop som forskarna ställer sitt hopp till.

Inledningsvis kommer man att söka efter biomarkörer hos planeter kring dvärgstjärnor. Dessa är mindre och ljussvagare än vår sol, vilket gör att eventuella biomarkörer från planeter kring sådana stjärnor är lättare att identifiera. 

Det finns många problem som måste bemästras för att kunna fastslå att en planet har liv. Även en till synes tydlig biomarkör kan ha sitt ursprung i en geologisk process och inte i en biologisk. Så vi som ivrigt väntar på de första rapporterna om liv utanför vårt solsystem får ha en stor portion tålamod. Forskning tar tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar